Semnatura compusa

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Sigla proiectului EDUTIC EDUTIC - Sistem de formare continuă a cadrelor didactice, pentru creşterea eficienţei utilizării TIC şi asigurarea calităţii instruirii asistate de calculator în mediul preuniversitar (POSDRU/19/1.3/G/37002)

"TIC pentru educaţie de calitate!"

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi societatii bazate pe cunoaştere".
Domeniul major de intervenţie: 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare".

Perioada de desfăşurare: 2010 - 2011.

Valoarea proiectului: 1.179.612 RON.
Asistenţa financiară nerambursabilă: 1.155.612 RON.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calificării personalului didactic din învăţamântul preuniversitar, prin dezvoltarea şi furnizarea unui program de formare continuă vizând dobândirea competenţelor necesare acestora pentru integrarea TIC în procesul educaţional.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Actualizat la data: 04/07/2010, ora: 14:48. © 2010 - 2011 Universitatea Valahia din Târgovişte.