Semnatura compusa

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul EDUTIC

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calificării personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prin dezvoltarea şi furnizarea unui program de formare continuă vizând dobândirea competenţelor necesare acestora pentru integrarea TIC în procesul educaţional.

Din perspectiva obiectivelor A.P.1, DMI 1.3 a POSDRU, proiectul contribuie la modernizarea şi ridicarea calităţii educaţiei preuniversitare, oferta de formare propusă oferind cadrelor didactice din acest sector o nouă oportunitate de perfecţionare profesională şi dezvoltare a carierei. Îmbunătăţirea capacitaţii cadrelor didactice de a utiliza TIC, atât pentru elaborarea cât şi pentru folosirea materialelor didactice care integrează aceste tehnologii va facilita introducerea în procesul de învăţământ a metodelor interactive de predare, centrate pe elev, asigurând viitorilor absolvenţi competenţe şi oportunităţi sporite pentru integrarea pe piaţa muncii, sprijinind astfel atingerea obiectivului general al POSDRU.

Dezvoltarea competentelor grupului ţintă se va realiza prin utilizarea metodelor interactive de predare-învatare, având ca suport o platformă software e-learning, accesibilă la distanţă şi mediul colaborativ de instruire, bazat pe resurse de comunicaţie adecvate. Beneficiarii vor putea aplica imediat în şcoală cunoştinţele dobândite şi le vor putea disemina, putând deveni la rândul lor formatori. Sistemului inovativ de instruire propus, tip blended learning, lărgeşte şi uşurează accesul la formare al cadrelor didactice, eliminând o parte din constrângerile tradiţionale de deplasare sau de încadrare într-un orar rigid, permite familiarizarea grupului ţintă cu tehnicile de integrare ale TIC în predare şi scade costurile formării.

Acreditarea CNFP a modulelor de instruire constituie o garanţie atât în asigurarea calităţii formării şi a obţinerii certificării recunoscute, cât şi pentru continuarea activităţilor proiectului după finalizarea acestuia, astfel încât numărul beneficiarilor formarii (profesori şi scoli) să crească substanţial. Parteneriatului de tip reţea, implementat prin sistemului blended learning propus, permite difuzarea ofertei de formare la nivel interregional, cu posibilitatea extinderii ariei geografice de furnizare simultană a serviciilor educaţionale.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Actualizat la data: 05/07/2010, ora: 12:21. © 2010 - 2011 Universitatea Valahia din Târgovişte.