Semnatura compusa

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Rezultate aşteptate

Un prim rezultat al proiectului îl constituie implementarea unui sistem inovativ de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, printr-o oferta de tip blended-learning. Oferta se va materializa prin instruirea în domeniul integrării TIC în procesul instructiv-educativ a unui grup ţintă de 400 cadre didactice. În urma evaluării finale, cel puţin 390 dintre aceştia vor obţine certificatul de formare continuă postuniversitară, cu 60 de credite profesionale transferabile.

Ca o consecinţă a formării dobândite, cel puţin 380 cadre didactice din grupul ţintă vor fi capabile să utilizeze şi să integreze TIC direct în procesul de predare la clasă. Astfel, în circa 200 şcoli de nivel primar, gimnazial sau liceal, numărul orelor care vor include activităţi asistate de calculator va creste cu cel puţin 25%. Formarea propusă va putea fi reluată, după finalizarea proiectului, pentru alte grupuri ţintă.

Va fi instalată, configurată şi dată în exploatare platforma pentru e-learning EDUTIC, împreună cu softurile de management al conţinuturilor / resurselor, forumuri, chestionare de evaluare, baza de date, chat, glosar, cât şi cele pentru care s-au achiziţionat prin proiect licenţe.

În procesul de elaborare vor fi implicaţi 14 formatori şi tutori, care îşi vor perfecţiona abilităţile de realizare a materialelor de instruire on-line, specifice sistemului e-learning. Materialele de curs vor fi multiplicate în câte 400 exemplare.

Proiectul permite constituirea, la nivel interregional, a unui parteneriat educaţional universitar-preuniversitar, între solicitant şi 9 instituţii judeţene, cu posibilităţi viitoare de extindere.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Actualizat la data: 05/07/2010, ora: 12:21. © 2010 - 2011 Universitatea Valahia din Târgovişte.